top of page
griffin jd.jpg

REEKS: "BOLHUIS BESLIS"

YOU MAY SHARE THIS PUBLIC DOCUMENT

 

Die nuwe Bolhuis-reeks fokus op alledaagse klein meningsverskille tussen lede van die publiek.

Mnr Mike Bolhuis besleg geskille nadat hy albei kante van die argument aangehoor het.

Boonop bied die reeks 'n oorsig van Mike se organisasie -

die ernstige gewelddadige, ekonomiese en kubermisdade wat Mike se spesialisondersoekers ondersoek.

Dit bied ook 'n blik op Mike se private lewe.


Mike word daagliks gekontak deur lede van die publiek en sy raad word gevra om klein dispute op te los.

"Bolhuis Beslis" is 'n platform vir die betrokke partye om hul sake te laat aanhoor en deur Mike beslis te word.

Mike is bekend daarvoor dat hy die ervaring en agtergrond het om 'n onbevooroordeelde, regverdige oplossing

vir die probleem te bied. Sodoende word die duur regsroete wat andersins die enigste oplossing

vir die probleem sou wees, vermy.

 
 

DAAR WORD BEPLAN DAT DIE NUWE REEKS IN JULIE 2024 UITGESAAI SAL WORD.


UITNODIGING OM DEEL TE NEEM: 

Som die geskil op in 2 paragrawe.

Bevestig die partye wie betrokke is.

Indien die geskil finansiëel van aard is,

moet die waarde daarvan nie meer

as R15,000.00 beloop nie.

Bevestig in die skrywe dat u bereid sal

wees om op TV te verskyn!


Stuur nou jou beskrywende epos na:

 

RADIO PRETORIA ONDERHOUD:

 

Die doel van die reeks is om die publiek ingelig te hou sodat hulle geringe kwessies

en meningsverskille as onderwerpe vir bespreking eerder as redes vir

verdeeldheid beskou.


Die doel is om mense bymekaar te bring en hulle aan te moedig om saam te werk om

hul probleme op te los. Die reeks lig hierdie kwessies noukeurig uit om hierdie proses

te vergemaklik.

 

Specialised Security Services invites the public to the Mike Bolhuis Daily Projects WhatsApp Group.

This group is important in delivering insights into the latest crime trends, awareness, warnings and the exposure of criminals.


HOW TO JOIN THE MIKE BOLHUIS DAILY PROJECTS WHATSAPP GROUP:

  • Follow the link to our WhatsApp group:

  • "JOIN" to ensure you never miss our daily updates.

  • You will receive automatic notifications as soon as a new project is posted.

 
CONTACT MR MIKE BOLHUIS FOR SAFETY AND SECURITY MEASURES, PROTECTION, OR AN INVESTIGATION IF NEEDED.

ALL INFORMATION RECEIVED WILL BE TREATED IN THE STRICTEST CONFIDENTIALITY AND EVERY IDENTITY WILL BE PROTECTED.
 

Regards,

Mike Bolhuis

Specialist Investigators into

Serious Violent, Serious Economic Crimes & Serious Cybercrimes

PSIRA Reg. 1590364/421949

Mobile: +27 82 447 6116

Fax: 086 585 4924

Follow us on Facebook to view our projects -


EXTREMELY IMPORTANT: All potential clients need to be aware that owing to the nature of our work as specialist investigators, there are people who have been caught on the wrong side of the law - who are trying to discredit me - Mike Bolhuis and my organisation Specialised Security Services - to get themselves off the hook. This retaliation happens on social media and creates doubt about our integrity and ability. Doubt created on social media platforms is both unwarranted and untrue. We strongly recommend that you make up your minds concerning me and our organisation only after considering all the factual information - to the exclusion of hearsay and assumptions. Furthermore, you are welcome to address your concerns directly with me should you still be unsatisfied with your conclusions. While the internet provides a lot of valuable information, it is also a platform that distributes a lot of false information. The distribution of false information, fake news, slander and hate speech constitutes a crime that can be prosecuted by law. Your own research discretion and discernment are imperative when choosing what and what not to believe.


STANDARD RULES APPLY: Upon appointment, we require a formal mandate with detailed instructions. Please take note that should you not make use of our services – you may not under any circumstance use my name or the name of my organisation as a means to achieve whatever end.


POPI ACT 4 of 2013 South Africa: Mike Bolhuis' "Specialised Security Services" falls under Section 6 of the act. Read more here: https://mikebh.link/fntdpv

 
SSS TASK TEAM:
 
 

Copyright © 2015- PRESENT | Mike Bolhuis Specialised Security Services | All rights reserved.


Our mailing address is:

Mike Bolhuis Specialised Security Services

PO Box 15075 Lynn East

Pretoria, Gauteng 0039

South Africa

Add us to your address book


THIS PUBLIC DOCUMENT WAS INTENDED TO BE SHARED, PLEASE DO SO.

125 views0 comments

Comments


bottom of page