top of page
griffin jd.jpg

WELWILLENDHEIDSPROJEK: HULP AAN DIE SKAAP BOERE VAN KENHARDT, NOORD-KAAP

YOU MAY SHARE THIS PUBLIC DOCUMENT
 

Kenhardt, geleë 120 km van Upington in Suid-Afrika se Noord-Kaap, toon veerkragtigheid te midde van formidabele omgewingsuitdagings.


Die dorp se boere worstel met aanhoudende droogte en versengende temperature wat naby 40°C is.


Waterskaarste, versterk die stryd om oorlewing, wat aanpasbaarheid nie net 'n keuse maak nie, maar 'n noodsaaklike element van die lewe.


 Dit is na aanleiding van hierdie verwoestende droogtes wat mnr. Riaan "Bossie" Boshoff en sy span, 'n deurslaggewende oplossing te weeg gebring het en binne 48 uur voer vir die skape ingesamel het en begin aanry het.
LUISTER NA HIERDIE PLEIDOOI VAN MNR. RIAAN BOSHOFF:

 

Mnr. Riaan Boshoff het daadwerklik ingetree en binne 48 uur het hy 3 trokke gereël, 6 vragte skenkings van voer ontvang en die hulpbehoewende boere begin help.


Hy het ‘n uitgebreide netwerk van borge en vrywilligers, wie al ‘n geruime tyd die pad saam met hom stap.


Mnr. Bolhuis is trots om as beskermheer van hierdie welwillendheidstaak en missie op te tree.

 
 • In die Kenhardt-distrik is daar omtrent 150 gevestigde boere.

 • Tans is daar 43 boere wat op die noodlys is maar hierdie lys word by die dag langer.

 • Hierdie 43 boere, het +/- 40,000 skape wat dringend voer benodig.

 • Daar is ook 'n behoefte aan voer vir beeste.

 • Skenkings van voer is ontvang vanuit alle oorde, onder andere:

 • Sannieshof.

 • Hoopstad.

 • Oudtshoorn.

 • Kontantdonasies kan gemaak word in die volgende bankrekening:

 • Rekeningnaam: Bring Hoop.

 • Bank: Standard Bank.

 • Tipe rekening: Tjek rekening

 • Rekening nommer :10209381971

 • Takkode: 051001

 • Verwysing: Hoop

 • Indien enige skenkings gebied kan word, skakel mnr. Riaan Boshoff persoonlik.

 • Indien u of u besigheid kan instaan as borg vir  hierdie en toekomstige projekte, kontak Mnr. Bolhuis vir meer inligting.

 • Indien u deel is van ‘n organisasie wat werk doen onder behoeftiges of self ondersteuning nodig het, stuur ‘n epos na: mike@mikebolhuis.co.za met u epos se opskrif: WELWILLENDHEIDSPROJEKTE.

 • Mnr. Bolhuis sal die kriteria duidelik stel voordat u betrokke sal kan raak.


 

Talle vrygewige lede van die publiek het donasies vir voer gegee maar weens die hoë diesel-en vervoeronkostes, kan die voer nie aangery word na die brandpunte nie.


Mnr. Riaan Boshoff het daarom aangebied om die skenkings af te haal en dan te vervoer na die behoeftige boere.


 

UITERS BELANGRIKE WAARSKUWING:

 • Kontak mnr. Mike Bolhuis of mnr. Riaan Boshoff persoonlik indien u enige inligting soos vervat in hierdie projek, wil bevestig.

 • Misdadigers gebruik juis soortgelyke omstandighede en versoeke vir hulle eie finansiële gewin.

 • Slenters, wanvoorstelling, bedrog en diefstal moet ten alle tye bekamp word.

 • Kriminele veroorsaak daagliks dat skenkings en/of donasies nooit behoeftiges bereik nie.

 • Dit is elkeen se verantwoordelikheid om te verseker dat 'n deeglike en algehele identifikasie, evaluasie en risiko-analise gedoen word voordat enige skenkings en/of donasies toegeken word.


  

Hierdie insameling om die vee van die Kenhardt-boere te red, is noemenswaardig en enige en alle hulp sal hoog op prys gestel word.


Mnr. Mike Bolhuis alle belanghebbende partye wat hom persoonlik, sy organisasie en Mnr. Riaan "Bossie" Boshoff genader het met skenkings en/of donasies. 


SSS sal u op hoogte hou van hierdie welwillendheidsprojek.


 

VIR ENIGE NAVRAE, SKAKEL:


MNR. MIKE BOLHUIS

Kontaknommer: +27 82 447 6116


MNR. RIAAN "BOSSIE" BOSHOFF

Kontaknommer: +27 76 108 6095


MNR. VINCE HARRIS

Kontaknommer: +27 82 673 1830


 

ANDER WELWILLENDHEIDSPROJEKTE DEUR "MANNA EN HULP AAN SY VOLK" IS OP ONS WEBTUISTE EN FACEBOOK BLAD BESKIKBAAR.


 
Specialised Security Services invites the public to the Mike Bolhuis Daily Projects WhatsApp Group. This group is important in delivering insights into the latest crime trends, awareness, warnings and the exposure of criminals.

HOW TO JOIN THE MIKE BOLHUIS DAILY PROJECTS WHATSAPP GROUP:

• Follow the link to our WhatsApp group:

• "JOIN" to ensure you never miss our daily updates.

• You will receive automatic notifications as soon as a new project is posted.

 
CONTACT MR MIKE BOLHUIS FOR SAFETY AND SECURITY MEASURES, PROTECTION, OR AN INVESTIGATION IF NEEDED.

ALL INFORMATION RECEIVED WILL BE TREATED IN THE STRICTEST CONFIDENTIALITY AND EVERY IDENTITY WILL BE PROTECTED.
 

Regards,

Mike Bolhuis

Specialist Investigators into

Serious Violent, Serious Economic Crimes & Serious Cybercrimes

PSIRA Reg. 1590364/421949

Mobile: +27 82 447 6116

Fax: 086 585 4924

Follow us on Facebook to view our projects -


EXTREMELY IMPORTANT: All potential clients need to be aware that owing to the nature of our work as specialist investigators there are people who have been caught on the wrong side of the law - who are trying to discredit me - Mike Bolhuis and my organisation Specialised Security Services - to get themselves off the hook. This retaliation happens on social media and creates doubt about our integrity and ability. Doubt created on social media platforms is both unwarranted and untrue. We strongly recommend that you make up your minds concerning me and our organisation only after considering all the factual information - to the exclusion of hearsay and assumptions. Furthermore, you are welcome to address your concerns directly with me should you still be unsatisfied with your conclusions. While the internet provides a lot of valuable information, it is also a platform that distributes a lot of false information. The distribution of false information, fake news, slander and hate speech constitutes a crime that can be prosecuted by law. Your own research discretion and discernment are imperative when choosing what and what not to believe.


STANDARD RULES APPLY: Upon appointment, we require a formal mandate with detailed instructions. Please take note that should you not make use of our services – you may not under any circumstance use my name or the name of my organisation as a means to achieve whatever end.


POPI ACT 4 of 2013 South Africa: Mike Bolhuis' "Specialised Security Services" falls under Section 6 of the act. Read more here:

 
SSS TASK TEAM:
 
 

Copyright © 2023 Mike Bolhuis Specialised Security Services, All rights reserved.


Our mailing address is:

Mike Bolhuis Specialised Security Services

PO Box 15075 Lynn East

Pretoria, Gauteng 0039

South Africa

Add us to your address book


THIS PUBLIC DOCUMENT WAS INTENDED TO BE SHARED, PLEASE DO SO.

4 views0 comments

Comments


bottom of page